Contact

Se desexa contactar con nosco, por favor encha o seguinte formulario.


Responsable de tratamento: O seus datos serán tratados por Carpintería Metálica Ferreiro, S.L. que se detallan no aviso legal desta web Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta aos seus peticións ou consultas, con base legal no consentemento expreso. Cesións: non serán cedidos a terceros agás obligación legal. Prazo: Os seus datos serán tratados o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata que sexan cancelados en resposta ao exercizo por parte da súa titular dos dereitos correspondentes. Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose ao seguinte enderezo de correo electrónico: info@ferreirosl.com, ou tamén por escrita, adxuntando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade ao enderezo: Polígono Industrial de Ordes, Parcela 32-33, Nave 1, Merelle 15680 Ordes (A Coruña) Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade

Share